اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/19
کل خالص ارزش دارائی ها 807,900,091,924 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,024,974 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,024,974 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,028,962 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 788,215

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/02

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان هدف

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان هدف

مدیران سرمایه گذاری:

محمد شوريابي، رضا حشمتي شربياني، عباسعلي حقاني نسب

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

enamad